Jeg er ikke kunstner - men
derimod en rigtig god hånd-
værker! Naturligvis sætter jeg 
en ære i at lave flot grafik og design. Men det er mindst lige så vigtigt, at arbejdet er udført ordentligt.
Jeg er grafisk håndværker – herunder skal forstås, at jeg
lægger vægt på at levere løsninger, som bunder i kvalitet
og de traditionelle typografiske dyder.
 
Som grafisk designer arbejder jeg hovedsageligt med
at udforme trykt materiale. Jeg kender alle regler og
retningslinjer – og ved derfor, hvordan man nogle gange
med fordel kan bryde dem, og dermed skabe mest mulig
opmærksomhed.
 
Som art director, AD’er, fokuserer jeg på det kreative
aspekt med at definere og synliggøre kampagnens
budskab i det grafiske design.

Stage Grafisk, Byvejen 30A, 2670 Greve, Mobil 29 65 35 99, eva@stagegrafisk.dk